Đã hoàn thành

Build a Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi papon13 với giá $25 USD / hour trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

I need a freelancer that can work on multiple ongoing projects. please only reply if you can work right away

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online