Đã hoàn thành

CVT Class Checker

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vrstksvw với giá $800 CAD trong 20 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 CAD
Đã hoàn thành trong
20 ngày
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

We are looking for someone who can make a dll application using C# and the .NET framework 4.52. “[url removed, login to view]” compares two files: “[url removed, login to view]” and “[url removed, login to view]”. “[url removed, login to view]” is a standard compiled java file and “[url removed, login to view]” is a custom optimized version of “[url removed, login to view]”. Both consist of a stream of 8 bit tokens. “[url removed, login to view]” analyzes these token streams and determines if they are equivalent. “[url removed, login to view]” provides an independent check that the optimization did not change the program function. Specifications are included.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online