Đã đóng

Connect VGA UVC Camera to Murata Wi-Fi module LBWA1UZ1GC

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $701 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Developer should write application that will run on the Murata (LBWA1UZ1GC) module.

Module will be connected to an UVC Camera. Need to streaming video from camera with no encryption and send it to mobile app "Wi-Fi View"

The module will have 1 pushbutton for on-off controll.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online