Đã hoàn thành

Desarrollar software Quotelist

Dự án này đã kết thúc thành công bởi milansahu2010 với giá $1022 MXN trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$450 - $3750 MXN
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Necesito un cotizador tipo carrito de compra

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online