Còn mở

Desktop software that its a diagram based on parameters on c sharp

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $200 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I attach an image that show that i want.

I need a executable software that its doesnt need an external library to open the software, like c++ library and other, i need that the software to open, just open a file .exe without installation and library to install, this is so important. The intention of this its to pass the file from computer to computer without installing anything.

Attach also the algorithm that need to implement the software.

I need that when drag over the diagram show the coordinates x y values like a dynamic chart.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online