Còn mở

Hire a C# Programmer

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $297 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is C# [url removed, login to view] is a simple 4 form application for reading Three diffent CSV files on a SD card and Saving any changes on the files back to the SD card as well as a Embedded board via USB Port It is a fixed price project i will require all C# Project Files and Folders for local compilation the Project is to be done in Visual Studio 2015 community version .sample files are attached

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online