Đã đóng

Inpainting in C#.NET WinsForm or WPF with High resolution image

Dự án này đã được trao cho Freshek với giá $111 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$70 - $120 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

You have to develop a software in C#.NET to remove unwanted objects from the image like we do in Photoshop or other Inpainting Tools.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online