Đã đóng

Interface software from psd to c#

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $119 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 - $150 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

We need someone to make a interface software on c# with telerik. We have a software with some design actually, but we need updated that.

We already got the screens with psd and png, and need transform that on c# with telerik.

Don't need integrate it on our software, we just need this interface working.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online