Đã đóng

Need signature input & camera input for capturing profile photo for a dotnet web application

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1340 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I'm using aspdotnetrunner (xlinesoft RAD application) for building web app. My form needs 1)ability to take client photo and save it in database (from tablet)

2) Signature form - for taking sign (using stylus as input)

Integrate these 2 in my existing dotnet web application.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online