Nodejs and angular js work

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách £150 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

Hello,

Our service is running with node,angular& [url removed, login to view] are connected with a specified IP and port which gives us [url removed, login to view] times the service provider is stopping the data flow making our service stop.

In our log files we see this as

er; // Unhandled 'error' event

^

Error: read ECONNRESET

at errnoException ([url removed, login to view]:11)

at [url removed, login to view] ([url removed, login to view]:19)

What you need to do is upon

1. Handle the error

2. Upon error make the reconnection mechanism to try to infinity times with log

Thanks and regards

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online