Còn mở

Software de escritorio en c sharp para ingeniero civil que es un diagrama de columna adjunto imagen

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $210 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Diagrama de columna para la carrera de ingeniería civil, tal como se adjunta en la imagen.

Necesito que sea un archivo ejecutable que no se necesite de intalar librerias externas como liberías c++, etc; que para que funcione solo se abra un archivo ejecutable .exe

Adjunto también los algoritmos del software.

Que también se pueda ver las coordenas x y al pasar el mouse sobre el diagrama

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online