Đã đóng

Sql Server Expert Needed

Dự án này đã được trao cho IMExpertEngineer với giá $15 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Hi,

I need Sql SERVER expert who knows sql server very well and good to have if knows .net, c#, and [url removed, login to view]

Please only apply if you can fix issue on spot using screen sharing as it's few min job for an experienced sql server developer

I'll share the details with selected candidate only

please tell me one difference between triggers and stored procedure at top of your cover letter so I know if you are right person

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online