Đã đóng

Teach me how to do something using Unity 3D

Dự án này đã được trao cho antonnagornyi với giá $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Hello, I want to create something using Unity3D and I want someone to stay with me for a couple of hours and teach me some tricks (including simple codes)

I don't have any prior experience in C# or using unity3d but I have a very good game idea that I want to create.

I need a talented individual to stay with me along the way, might even give him the task to make the games after we talk on skype for an hour (which I will pay for it too)

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online