Đã đóng

WINDOWS UTILITY -- 5

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $198 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I need a windows security tool, please bid ONLY IF YOU ARE A REAL EXPERT in windows programming and understand security issues inside out and have enough experience in this. Which means, no time wasting four figure bids from India. Budget $200 max. NO BIDS FROM INDIA PLEASE PLEASE PLEASE. Must be sufficiently fluent in ENGLISH to discuss the topic without too imposing too much hardship on me.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online