Đã đóng

WINDOWS UTILITY -- 5

Dự án này vừa được trao cho mladenmp với giá $248 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I need a windows security tool, please bid ONLY IF YOU ARE A REAL EXPERT in windows programming and understand security issues inside out and have enough experience in this. Which means, no time wasting four figure bids from India. Budget $200 max. NO BIDS FROM INDIA PLEASE PLEASE PLEASE. Must be sufficiently fluent in ENGLISH to discuss the topic without too imposing too much hardship on me.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online