Đã hoàn thành

WPF - Multi-level Menu

Dự án này đã kết thúc thành công bởi waseemsajjadweb với giá $22 USD / hour trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I want a small application in WPF. This application should have a multi level menu - two levels are enough. You should use mvvm and declarative binding to achive this. The object used to bind menu should exist as an object in the page class. Do not use the class name directly in resources.

Will award immediately.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online