Đã đóng

a WPF map program

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $441 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Hello

I am seeking a senior WPF developer.

Please check attached files.

Attached file is UI design.

After you check it, if you can develop it, please bid.

You have to have the familiar project developing experience.

You have to use the map data of [url removed, login to view] for this project.

Best Regards

Lee.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online