Write .net c# setup program for registering an app as default program for the tel: protocol

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 14

Mô Tả Dự Án

I would like someone to write a small program for registering phone application as default program for the tel: protocol/URI Scheme.

When I click a tel: link on a website I want my phone application to be started in the same way Skype is started when you have Skype installed and click a tel: link.

Program must work on Windows 7,8,10. Source code must be included.

In Windows 8/10 the phone application must also be listed as a standard program for the URL:Tel Protocol.

The input in the program must be the phone application name and phone application path/exe name.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online