Đã đóng

Write .net c# setup program for registering an app as default program for the tel: protocol

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $73 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I would like someone to write a small program for registering phone application as default program for the tel: protocol/URI Scheme.

When I click a tel: link on a website I want my phone application to be started in the same way Skype is started when you have Skype installed and click a tel: link.

Program must work on Windows 7,8,10. Source code must be included.

In Windows 8/10 the phone application must also be listed as a standard program for the URL:Tel Protocol.

The input in the program must be the phone application name and phone application path/exe name.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online