Đã hoàn thành

Write some Software

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Xeeshanah với giá $20 CAD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I have 2 CSV file with data, you have to create a treeview with one CSV file.

Once you have done the treeveiw, add a datagridview that shows the component parts(from second CSV) of the part that is currently selected in the treeview.

you have to use MSSQL and C# windows form view for that. For project details (with screenshot) please PM me

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online