Write some Software

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 30

Mô Tả Dự Án

I have 2 CSV file with data, you have to create a treeview with one CSV file.

Once you have done the treeveiw, add a datagridview that shows the component parts(from second CSV) of the part that is currently selected in the treeview.

you have to use MSSQL and C# windows form view for that. For project details (with screenshot) please PM me

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online