Đã hoàn thành

[url removed, login to view] C# developer required

Dự án này đã kết thúc thành công bởi IMExpertEngineer với giá $15 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Hi,

I need an expert c# and [url removed, login to view] developer who should be expert in communication with SQL server using c# code and should be able to solve small issues on my pc while screen sharing.

please tell me one difference between c# and [url removed, login to view] (IL Code after compilation) at top of your cover letter so I know if you are right person

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online