Còn mở

convert huge project from VB6 to [url removed, login to view]

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là zł20836 PLN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
zł9000 - zł15000 PLN
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

Iam looking for proffesional person who have experience with convert vb6 projects to .net

My project is huge with a houderts of forms, class, modules, ocx, dlls (commercial codejock and free)

We need convert code, functionality, look&feel 1:1 best if possible do this with some auitomatic converting and after fix bugs and rewrite code.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online