Đã Đóng

dotnet developer

Kami sedang mencari DOTNET Developer (C#) untuk posisi junior dan senior developer untuk mengerjakan projek selama 6-12 bulan. Untuk Junior developer harus mempunyai pengalaman minimal 2 tahun, sedangkan senior developer harus berpengalaman minimal 5 tahun. Diutamakan yang sudah pernah mengerjakan projek atau mempunyai portofolio. Silakan kirimkan cv anda ke [url removed, login to view](at)[url removed, login to view]

Salary range (junior to senior): Rp 5-12 juta

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#

Xem thêm: freelancing dotnet developer, freelance dotnet developer belgium, duties freelance dotnet developer, dotnet developer freelancer delhi, dotnet developer freelance, dotnet freelance developer, freelance dotnet developer, finding dotnet website developer, iphone freelance developer, monthly salaries python developer, proposal asp website developer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #13133687

5 freelancer đang chào giá trung bình Rp8555555 cho công việc này

milansahu2010

6 years+ experience on .NET, C#, AngularJS, WCF Restful, Bootstrap, Html5, SQL SERVER, Telerik Controls. I am Milan Sahu. I am willing to do your project. I am interested in a long term relationship with you. Wai Thêm

Rp8888889 IDR trong 30 ngày
(28 Đánh Giá)
5.1
khp31

Sr. Software Developer having 7+ years experience. Technology : Windows Application Web Application Mobile Application Skills : C# .Net, MVC , PHP, VB .Net, HTML, CSS, Javascript, Jquery, Anguler Js, Mobile Jque Thêm

Rp5555555 IDR trong 30 ngày
(7 Đánh Giá)
3.7
juniadsarfraz

2.5 years of professional and 3+ years of freelancer experience. Contact me ASAP with more details. I am interested. Thanks

Rp9444444 IDR trong 10 ngày
(2 Đánh Giá)
3.4
waseemsajjadweb

I am senior software engineer having more then 5 years of experience in desktop development. Fully experienced in C#, WPF, MVVM and Data binding can work on Usercontrols, Custom Styles and Custom Controls. I have devel Thêm

Rp9444444 IDR trong 10 ngày
(2 Đánh Giá)
1.2
graphichaks24

A proposal has not yet been provided

Rp9444444 IDR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Rp9444444 IDR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0