Còn mở

CAD Design: Small Charm

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $145 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

We need an electronic file of a small moth charm that will be made of brass and casted to be placed on a leather accessory. You can reference the attached photo of the moth design for design reference. The bumble bee ring is an example of a similar style charm.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online