Đã hoàn thành

redraw design 2D

Dự án này đã kết thúc thành công bởi logesh007 với giá $10 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hi,

I have a previous design I need to get redrawn, is now designed for aluminium but now require carbon steel so thickness etc needs resizing. It is a small basic component as attached, now needs to be approx. 3mm carbon steel and accept 50mm external diameter round steel tube. Also need round pole/tube drawn (50mm diameter, 750mm long) carbon steel approx. 1.6 - 2mm thick, only needs to support 25kgs max load so need to keep everything as light as possible.

Note: Need to keep original length and width measurements and hole positions are to remain unchanged on post locator.

Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online