Còn mở

wear of an asperity model in ABAQUS

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $91 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

It is necessary to simulate a model of an asperity that is sheared by vertical and horizontal forces in the software abaqus. the asperity is the half sphere (see figure attached). the solution will include failure according to fracture mechanics.

The deliverables are:

1. the model file in abaqus that simulate the entire process above.

2. a step by step documentation of what has been done to create the model with screen snapshots.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online