Đã đóng

FFMPEG capture window wpf

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $219 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I need FFMPEG to capture a movable window by window title a specific window not the desktop a window, it must also work with a wpf window. GDIGrab works well doing this at present but has 2 major bugs 1: it is not compatible high dpi screens and 2: it has major mouse flicker while capturing. I am looking for an alternative or ideally capture a WPF user control. Accepted bids are not negotiable , you will be only paid on what you have bid no more. Do not bid on this job if you cannot not do it or understand it. I want no if and's or maybe, you can either do this or not. Also you must be able to speak english.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online