Đã đóng

Hire a C++ Programmer

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₫13777777 VND.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₫700000 - ₫5500000 VND
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

need to make a plugin for bot ( using bot library and api) , base on old code plugin, to update it to work and add some more option setting.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online