Hire a C++ Programmer

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách ₫700000 - ₫5500000 VND
 • Tổng Lượt Chào Giá 5

Mô Tả Dự Án

need to make a plugin for bot ( using bot library and api) , base on old code plugin, to update it to work and add some more option setting.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online