Còn mở

Hotmail + Twitter + Instagram + Snapchat (Username Checker)

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là zł8530 PLN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
zł4500 - zł9000 PLN
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

The application is checking if the username is available to register or not

Must works on those three domains:

1- Twitter

2- Hotmail

3- Instagram

4- Snapchat

So when I open the program I choose one of the fours above then I will have many options for each one ( same options for each and must be working )

1- Random checker ( random Letters and numbers and you must make sure that the service is accepting the numbers in the first , for example if I picked Hotmail , Make sure that hotmail is allowing to have an email that starts with number so it will be not conflict in the program and have errors.

2- By order ( Check all the chances by orders like :

A

B

untill

Z

then

AA

AB

AC

and so on).

must have a good GUI

for example this one in video

[url removed, login to view]

and that's it

Easy Application to do not complicated .

Warm Regards

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online