Đã đóng

Hotmail + Twitter + Instagram + Snapchat (Username Checker)

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là zł8530 PLN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
zł4500 - zł9000 PLN
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

The application is checking if the username is available to register or not

Must works on those three domains:

1- Twitter

2- Hotmail

3- Instagram

4- Snapchat

So when I open the program I choose one of the fours above then I will have many options for each one ( same options for each and must be working )

1- Random checker ( random Letters and numbers and you must make sure that the service is accepting the numbers in the first , for example if I picked Hotmail , Make sure that hotmail is allowing to have an email that starts with number so it will be not conflict in the program and have errors.

2- By order ( Check all the chances by orders like :

A

B

untill

Z

then

AA

AB

AC

and so on).

must have a good GUI

for example this one in video

[url removed, login to view]

and that's it

Easy Application to do not complicated .

Warm Regards

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online