Đã đóng

MT4 Indicator/EA

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $219 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

MT4 Indicator/EA showing how many Buy and Sells position, value of them and break even value, and my gain value for each of site, in curacy instrument window. Summary value of buys and sells (am I positive in total or negative). Display breakeven plus my gain as a line on instrument widow separate by buys and sells. Display breakeven and gain for total positions on pair. A switch to place visible TP ... separate for buy and sells or for total. Display my positions in chart to my currant rate like in picture as example....

More infos and needs by contacting me

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online