Đã hoàn thành

Little change

Dự án này đã kết thúc thành công bởi flyingbird505 với giá £18 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I have an windows app with login/password/remember fields. Those fields are sensitive on Enter and Esc keyboard keys. Both keys are closing this app. I overrode OnOK() and OnCancel() and .. its works too good. I can't close my app in any way. Close button on right top corner stopped closing too.

I need change behavior OnOK() and OnCancel() for all app without close button or if its impossible add additional closing button to my app.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online