Còn mở

Programmer with screensharing and voice needed for various collaborative efforts

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $15 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

I need someone with trading experience to assist collaboratively with some coding and platform learning. I do not need you to know how to do it, but rather need for us to collaborate with screensharing and voice.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online