Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €2715 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€1500 - €3000 EUR
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I need someone who can write a software for motion simulation. The data for the motion simulator need to be taken from the Monitor or data wire for example (HDML wire).

From the monitor for example via camera. But in real i don´t know exactly how to do. Maybe there are better ways how to take the data from the picture and transfer to the motion sim.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online