Đã hoàn thành

Write some Software

Được trao cho:

Programmer59

Good Day Sir, We read your description We have lot of experience in this filed we can do that also if you want We are ready to start work from today I am waiting your response thank you Sir

€23 EUR trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
3.4

2 freelancer đang chào giá trung bình €21 cho công việc này

€18 EUR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0