Đã đóng

Write a super FUD Crypter

Dự án này đã được trao cho marcusbladin với giá ₹20145 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Need an experienced programmer to code a FUD crypter and file binder. You may re-use your project. However you need to show how to create FUD files if AV detects it.

You may bid only if you can deliver it. Thanks

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online