Còn mở

help running c++ code for a kinect v1 program

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £158 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£40 - £100 GBP
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

there is a kinect v1 program(c++) that has been written in visual studio 2010, with the addition of software like openGL and NiTE. i need help running it. you must have access to a kinect v1 in order to run the code

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online