Đã đóng

ADFS setup for CRM2016 (on-premise)

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $202 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

We have two servers, one for ADFS and one for CRM2016. We need to set up an IFD.

We have done everything as per instruction and it works except one problem.

When we hit the internal url from Intranet the authentication popup is shown. Which is wrong.

Even when we try to login through this popup it redirects correctly to our ADFS but shows a page not found error.

We have added everything to intranet zone(IE->InternetOption)

We need a guy with previous experience to fix this issue.

External URL is working fine

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online