Đã đóng

Angular js Excerpt

Dự án này đã nhận được 68 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1220 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
68
Mô tả dự án

2+ years of experience professional environment

Good knowledge in Java/J2EE/Javascript based applications

2+ years JavaScript experience - expert

2+ year Angular JS1.x experience - expert

2+ years web application development experience - expert

JavaScript, Bootstrap, HTML5, CSS3, AJAX

AngularJS Development

Experiences in Datatables or Highcharts is a plus

Programming Languages Required: AngularJS JavaScript

Project Type: Ongoing project

Ongoing project: Developer

Project Stage: Design

Other Skills: CSS CSS3 HTML5 jQuery MySQL Administration Web Design Website Development

Required: Angular JS sample site - EUROPEAN STYLE

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online