Convert PSD Menu files to HTML files

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 65

Mô Tả Dự Án

There is a need to htmlize 2 page long menu in two languages, English and Latvian.

All together 4 pages of text, please see PNG files to get overall picture.

Please before making your bid, try to understand where the bar is located (city or street address), otherwise your bid will be ignored automatically.

Font and PSD files will be attached later.

The understanding of Latvian alphabet is preferable.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online