Đã đóng

Convert PSD Menu files to HTML files

Dự án này đã được trao cho nazarka với giá $35 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

There is a need to htmlize 2 page long menu in two languages, English and Latvian.

All together 4 pages of text, please see PNG files to get overall picture.

Please before making your bid, try to understand where the bar is located (city or street address), otherwise your bid will be ignored automatically.

Font and PSD files will be attached later.

The understanding of Latvian alphabet is preferable.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online