Copy JS & CSS from other website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 43

Mô Tả Dự Án

The project is to copy the JS and CSS for a few pages where there is interaction.

click on each of the links that are a green arrow on that page [url removed, login to view]

You will see an advanced financial calculator (different on each page).

You will have to copy each calculator (interactive part in JS + css)

You will have to integrate this on different pages on [url removed, login to view]

You might have to check with Chrome Developper tools to search for the Javascript

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online