Đã đóng

Copy JS & CSS from other website

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $127 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

The project is to copy the JS and CSS for a few pages where there is interaction.

click on each of the links that are a green arrow on that page [url removed, login to view]

You will see an advanced financial calculator (different on each page).

You will have to copy each calculator (interactive part in JS + css)

You will have to integrate this on different pages on [url removed, login to view]

You might have to check with Chrome Developper tools to search for the Javascript

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online