Đã hoàn thành

Create a process to initiate pick-up, and booking in

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ruiagaspar với giá R5000 ZAR trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R1750 - R5250 ZAR
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Using the Inspinia admin theme, create a process for picking up, and booking in goods from various locations

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online