Đã hoàn thành

Css style Gravity form

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Maplegroupcom với giá €90 EUR trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Hello i would like to create a css styled gravity forms form. I just need to have it like the one i will send in a link below.

I will do the images and translations and everything i just need the same styling.

[url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online