Drupal 7 Contents update

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 25

Mô Tả Dự Án

Hi We need to update some pages and sliders in Drupal 7 old site.

- Simple content uodate (image based)

- zoning (using CSS) a link selector (zoning 7/8 squares on top of aboslute image.

- update slider with youtube content.

Work on test site, then Live site.

Must have good drupal knowledge as no timout is possible on Live site.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online