Đã đóng

Drupal 7 Contents update

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €170 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Hi We need to update some pages and sliders in Drupal 7 old site.

- Simple content uodate (image based)

- zoning (using CSS) a link selector (zoning 7/8 squares on top of aboslute image.

- update slider with youtube content.

Work on test site, then Live site.

Must have good drupal knowledge as no timout is possible on Live site.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online