Đã hoàn thành

Hire a CSS Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi gatecorp với giá €8 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is CSS. I am happy to pay a fixed priced and my budget is €30 - €250 EUR. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online