Đã đóng

Make change to the shopify theme

Dự án này vừa được trao cho VnBestSolutions với giá $27 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$12 - $30 SGD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

I have a website build on Shopify but I would like to make some minor change to the template so that I can have these features :

- Have different description to each variant

- Install some popup to either collect email or discount

- Cosmetic changes to make it looks more clean.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online