Đã đóng

Modify Open Cart Theme

Dự án này đã nhận được 62 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $86 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$45 - $70 USD
Tổng đặt giá
62
Mô tả dự án

I want to change my existing OpenCart theme so that the header, footer, and background looks the same as [url removed, login to view]

You will need to do the following…

1) Box in the main content area and change the width.

2) Change links and text in footer

3) Add image above footer – this includes hover over images.

4) Add the brick background and other background images.

5) Modify header so its the same as other site.

I think I have all the images that will be required, but if you have any questions just ask.

Would like to get started on this tomorrow morning UK time as I am off tomorrow so will be available to answer any questions.

If you have any questions then send me a message.

Its important that you have experience editing OpenCart themes,

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online