Đã hoàn thành

identify sidebar text selector in css for modifying text styling

Dự án này đã kết thúc thành công bởi B2BDigitizer4 với giá $10 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

i need to identify a selector for sidebar text in order to be able to change it via css

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online