Đã đóng

I would like to hire a CSS Designer

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹23258 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Hi, I would like to work as a CSS developer, do have a expertise knowledge working as a UI [url removed, login to view] an employee for Accenture India PVT LTD worked for various project designing the pages as per the client requirement using CSS, bootstrap,HTML5, JavaScript, etc technology.

Would like to complete the project within the stipulated time provided.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online