Đã đóng

I would like to hire a Caricature & Cartoon Artist - 20/04/2017 19:22 EDT

Dự án này đã được trao cho addichim với giá $751 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 AUD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

cartoonist to provide detail drawings of 'ancient-man' figures

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online