Đã đóng

I would like to hire a Caricature & Cartoon Artist

Dự án này đã được trao cho INFINITYADVERT với giá £34 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I'm holding a Karaoke night at bar called Porky's I would like a Pig singing on stage with a mic

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online