Đã đóng

Aspen Plus simulation model

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ¥381 CNY.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
¥80 - ¥240 CNY
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I want a steam gasification of MSW simulation model by using Aspen Plus

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online