Đã đóng

Consultancy in Paints Manufacturing, Quality Control and Development : Formulations

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $611 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Consultancy in Paints Technology : Paints Manufacturing, Quality Control, Development, Colour matching, To Solve Technical Problem of Paint Product, Formulations of different types of Paints and Coatings Materials.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online